środa

Na pobliskim basenie,cała nasza czwórka, dawno nie bylem, tak dawno, że czułem się nieco onieśmielony.

Dzisiaj obudziłem się z dziurką przez którą zdawało mi się, że wycieka mi dusza. Zatkałem otwór palcem i się zasklepił. Czy może być ropne zapalenie duszy?

Wczorajsza ćma przeżyła uwięziona w lampie. Musiałem więc ją uwolnić, chociaż nie było to łatwe. To był akt łaski doskonale bezinteresowny. Czy na pewno? Ta uwięziona ćma swoimi skrzydełkami drażniła moje sumienie. „Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności.” (e La Rochefoucauld)

PODYSKUTUJ: