Piatek

Kiedy piszę na telefonie, po przerwie muszę zaczynać w nowym „pliku”.

Luksusowy pociąg…cały czas z Bobkowskm. Zachwycajaca proza, pisze lepiej od Gombrowicza, więcej w tej prozie poezji.

PODYSKUTUJ: