piątek

w administracji wyrobić sobie nowy dowód osobisty. formularz, trzykrotnie wypełniam bo ciągle jakieś błędy i trzęsie mi się ręka, nie ze starości, ze strachu, tak reaguję na urząd, kafkowski przed nim lęk, tak też reagował mój ojciec, ileż to się lęków jednak dziedziczy. Na nowym będą odciski palców, czy to jest postęp?

PODYSKUTUJ: