Sobota

Bałagan w naszym domu i w mojej pracowni …o ileż trudniej zabrać mi się do pracy, kiedy nie mam porządku. W pracowni głównym źródłem bałaganu są książki i papiery, .. w całym domu ubranka dzieci i zabawki . W moje głowie – może dlatego, że nie ma w niej pokoi –  tylko niepokoje.

PODYSKUTUJ: