niedziela

Franio krzyczy, Antos mnie denerwuje…góry w chmurach, skończyłem Łapickiego i jakoś pusto. Dzisiaj wracamy go Burgdorfu. Będzie mi brakować gór, chociaż najważniejszy ten krajobraz wewnętrzny.

PODYSKUTUJ: