CZWARTEK

Na 😯 urodziny Tołstoja,  przychodzi do nich tysiące depesz, tekstów o nim. Ale Zofia ma wrażenie, że tylko ona zna go prawdę. Pisze chyba celnie:  „”Lew Nikolajewicz to człowiek o ogromnym umyśle i talencie z niezwykłą wyobraźnia i wrażliwością, ale człowiek bez serca i bez prawdziwej dobroci. Jego dobroć jest w y r o z u m o w a n a,  a n i e  b e z p o ś r e d n i a.”  /// Imitacja uczuć, jakie to częste u małych  i u wielkich. /// W  Katowicach jestem 19 grudnia, spotkanie w Bibliotece śląskiej godz 17 …Zapraszam Ewę i Adama…. /// Finisz z felietonem , już dawno nie bylem taki nagi w pokrzywach słów ./// List już z Kanady od Kim Thuy..// My  heart is still in Warsaw…it was too heavy to get on the plane. Please take care of it until I come back./// Po pierwszej w nocy , tłukę się między ścinami słów i wyrąbuję   okna…///

PODYSKUTUJ: