ale chisteryk ma ma wymiar bardziej histeryczny

ale chisteryk ma ma wymiar bardziej histeryczny… moja dysleksja nieustraszona i nie boi się krytyki…:)

PODYSKUTUJ: